Bouppteckning

Kontakt

Telefon dygnet runt

Avesta: 0226-19730   

Borlänge: 0243-229510   

Falun: 023-19530

Hedemora: 0243-229510

Begravningsarrangör

Anders Strömberg

» E-post

Bouppteckning

Bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes ekonomi efter dödsdagen. Dödsbodelägarna ansvarar för att det blir gjort. Blanketter finns hos skatteverket och skall insändas till dem senast tre månader efter dödsdagen, förlängning kan sökas. Fondkistan-Dalarna hjälper ER med bouppteckning eller andra ekonomiska frågor t.ex. försäkringar, hur man betalar räkningar, eller om det inte finns ekonomiska resurser för att bekosta begravningen. Vårt normalpris för en bouppteckning är 3000 SEK


Uppgifter och handlingar som kan behövas vid bouppteckning:

 • Testamenten, äktenskapsförord eller dylikt.
 • Uppgift om fastighets marknadsvärde
 • Uppgift om bostadsrätts marknadsvärde.
 • Bank-kontoställningar på dödsdagen
 • Uppgift/kvitton om ekonomiska transaktioner för dödsboet.
 • Värdeintyg från bank för  aktier, obligationer och andra värdepapper på dödsdagen
 • Saldobesked på konton i Konsum, OK, ICA eller andra ekonomiska föreningar.
 • Eventuella reversfordringar med uppgift om låntagare, kapitalbelopp, räntesats och förfallodagar.
 • Uppgifter om intäkter till dödsboet efter dödsdagen
 • Uppgifter om utbetalt försäkringsbelopp till dödsboet
 • Uppgifter om skulder, långivare och belopp vid datum för dödsfallet.
 • Uppgift om obetalda skatter, eller kommande skatteåterbetalning
 • Uppgifter om obetalda räkningar.
 • Uppgifter om kapitalvaror som bilar, båtar, värdefull konst, smycken eller dylikt.


Om den avlidne var änka/änkling, skall även kopia av tidigare bortgågne make/makans bouppteckning bifogas till den nu aktuella bouppteckningen.


Aktuella adresser till alla dödsbodelägare/arvingar och efterarvingar.


Välkommen att kontakta oss för hjälp och rådgivning.

Fondkistan Dalarna

Falun

023-19530

Avesta

0226-19730

Borlänge

0243-229510

Hedemora

0243-229510

Begravningsarrangör

Therese Wennström

» E-post