Om Fondkistan

Kontakt

Telefon dygnet runt

Avesta: 0226-19730   

Borlänge: 0243-229510   

Falun: 023-19530

Hedemora: 0243-229510

Begravningsarrangör

Anders Strömberg

» E-post

Om Fondkistan

Ditt val

Fondkistan arrangerar begravningar, där det vackra och värdiga i den enskilda förrättningen framtonas. Vi utformar begravningshögtiden till en personlig akt där Era önskemål är de vägledande. Värdighet och respekt är honörsord i vårt arbete med en begravning.


Din kontakt - personlig service

Fondkistans uppgift i samband med ett dödsfall är att, i förtroendefullt samarbete med de anhöriga, ta hand om de praktiska frågorna. För att skapa trygghet för Dig i den uppkomna situationen, är det under uppdragstiden en och samma person, som du har kontakt med hos oss. Denna personliga service innebär även, att Du väljer tid och plats - kanske i hemmet? - för behövlig genomgång av uppdraget.


Fast pris - Din Trygghet

Vid ett dödsfall och efterföljande begravning är vissa åtgärder och arbetsinsatser av lätt förstådda skäl mer eller mindre ofrånkomliga. Fondkistan har specificerat och sammanfört kostnaderna för dessa till ett fast grundpris. Du bör kontrollera och jämföra denna kostnadsbild med andra förekommande utbud.


Möjliggör alternativ

Istället för att bekosta dyrbara och förgängliga kist- och blomsterarrangemang, kan tillgängliga begravningsmedel användas för att skapa en ljusare och mer bestående minnesbild - kanske har den avlidne haft något speciellt önskemål, som nu kan förverkligas?


Fondkistan är till för alla

I enlighet med den avlidnes önskemål och i samråd med de anhöriga utför Fondkistan kistbegravning, urnbegravning, gravsättning i minneslund eller - efter tillstånd av länsstyrelsen - gravsättning då askan strös ut på annan plats. Begravningen kan ske i enlighet med Svenska kyrkans ritual eller som frikyrkorna föreskriver. Fondkistans arrangemang och åtaganden kan vidare anpassas till andra religioners påbud likaväl som till borgerlig begravning.


Främjar forskning

Genom att anförtro begravningen till Fondkistan gör Du en insats av bestående värde. Till Stiftelsen Fondkistan avsätts fem procent av inköpspriset för varje förmedlad kista och urna. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

Fondkistan Dalarna

Falun

023-19530

Avesta

0226-19730

Borlänge

0243-229510

Hedemora

0243-229510

Begravningsarrangör

Therese Wennström

» E-post